Aktualności

Warsztat dla migrantek: wsparcie kobiet po doświadczeniu przemocy domowej

25 czerwca zapraszamy kobiety migrantki, które chcą nieść pomoc innym kobietom. Celem warsztatu jest wspólne przyjrzenie się funkcjonowaniu kobiet, które doświadczają przemocy, a z wielu powodów – takich jak niewystarczająca znajomość języka polskiego, polskiego prawa czy realiów, nie są w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. 


Poszukiwani są eksperci ze środowisk migranckich do pomocy innym migrantom w sytuacjach kryzysowych. 

Masz kompetencję psychologiczną, tłumaczeniową, prawną, mediacyjną albo jesteś kompetentnym w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w tym domowej? To szansa dla Ciebie.

Redakcja INFOMIGRATORA obecnie buduje bazę ekspertów-migrantów i oferuje bezpłatne szkolenia.

Zajęcia będą opierały się o ekspercką wiedzę uczestniczek, które znają sytuację kobiet potrzebujących pomocy najlepiej i wiedzą też, jakie mogą być kulturowe uwarunkowania tego, że poszkodowane nie mówią o przemocy.

Podczas sześciogodzinnych zajęć zajmiemy się:
• Stereotypami płci i ich wpływem na życie kobiet.
• Płcią społeczno – kulturową i uprzedzeniami.
• Przemocą domową i przemocą motywowaną płcią.
• Procedurą Niebieskiej Karty – kto może z niej korzystać, na kim spoczywają, obowiązki z nią związane i kto powinien pomagać poszkodowanym kobietom.
• Zasadami interwencji kryzysowej w zarysie i psychologicznymi aspektami życia w sytuacji długotrwałej przemocy.
• Wypracujemy możliwe schematy pomagania kobietom migrantkom, które doświadczają przemocy, w tym przemocy domowej.

Zajęcia poprowadzą:
Ewa Rutkowska: trenerka WenDo (samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt), trenerka antyprzemocowa, współpracownica Fundacji Feminoteka.
Olesya Malyugina: trenerka WenDo, działaczka na rzecz integracji migrantów i migrantek, pracownica Fundacji Inna Przestrzeń.

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem mailowym omalyugina@innaprzestrzen.pl

Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.

Dla uczestników spoza Warszawy - oferujemy nocleg i zwrot kosztów podróży. Istnieje możliwość zapewniania opieki nad dziećmi uczestników na czas spotkania (prośba o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby). 

Przestrzeń udostępnia Warszawskie Centrum Wielokulturowe.


25.06.2016. godz: 10:00 - 16:00
Centrum Wielokulturowe w Warszawie ul. Jagiellońska 54


Projekt „Miejski system informacyjny i aktywizacyjny dla migrantów” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.