W dniu 1 czerwca 2012 roku, w ramach II Kongresu Demograficznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Komitet Badań nad Migracjami PAN, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich organizują konferencję: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia