Warszawska Pracownia Wielokulturowa zaprasza na wernisaż jednodniowej wystawy prac artystów reprezentujących różne kultury, związanych obecnie z Warszawą.