Aktualności

GLOBALNA KAMPANIA PRZECIWKO DETENCJI DZIECI CUDZOZIEMSKICH

Międzynarodowa koalicja przeciwko detencji dzieci cudzoziemskich – International Detention Coalition, której członkiem jest Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,  rozpocznie dnia 21 marca 2012 r. globalną kampanię, która przeprowadzona zostanie w Radzie Praw Człowieka ONZ oraz w wielu krajach w różnych częściach świata, m.in. w Polsce.