Aktualności

Cykl spotkań podgrup grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców

MPiPS zaplanowało spotkania podgrup grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej.