Aktualności

Coraz więcej legalnie zatrudnianych cudzoziemców

W 2011 roku o  50 proc. wzrosła liczba złożonych wniosków o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w porównaniu z rokiem poprzednim