Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza na szkolenie, umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji