Aktualności

ABOLICJA DLA CUDZOZIEMCÓW

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzająca tzw. abolicję dla cudzoziemców.