Urząd ds. Cudzoziemców przygotował trzy spoty mające zachęcić osoby przebywające nielegalnie w Polsce do legalizacji pobytu. Celem filmów jest także zwrócenie uwagi Polaków na ten problem.