Aktualności

NSA stwierdza naruszenia prawa przy przyznawaniu uchodźcom pomocy integracyjnej

30 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Stowarzyszenia Interwencji Prawnej rozpatrywał skargę kasacyjną cudzoziemca na odmowę przyznania mu i członkom jego rodziny pomocy integracyjnej (sygn. akt OSK 2292/10).

NSA stwierdził naruszenia w stosowaniu prawa przez organy administracji przy przyznawaniu uchodźcom pomocy integracyjnej.