Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zaprasza na prezentację kwartalnika Sprawy Międzynarodowe 2011, nr 3 i debatę pt.Arabska Wiosna.