Academic Forum for Peace to interdyscyplinarna konferencja, która poruszać będzie zagadnienia relacji pomiędzy teorią pokoju a realiami polityki i stosunków międzynarodowych. Aby dogłębnie rozważyć to zagadnienie nie wystarcza analizować tę kwestię wyłącznie w aspekcie gospodarczym, prawnym czy strategiczno-obronnym.