Aktualności

Pro Humanum zaprasza do Biura Porad Społecznych!

   Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM zaprasza do Biura Porad Społecznych w Warszawie

Projekt ten skierowany jest do osób znajdujących się w sytuacji trudnej ze względu na: płeć, narodowość, bezrobocie, niepełnosprawność lub konflikty rodzinne.

Gdzie się udać?  ul. Ratuszowa 7/9, lok. 65, Warszawa

Kiedy? pon. godz. 12-19, wt. w godz. 11-18 w pozostałe dni od godz. 10-17

więcej info: www.prohumanum.org

 Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy projekty nakierowane na edukację obywatelską, wielokulturowość, prawa człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Prowadzimy Punkt Informacyjny dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Porad Społecznych w Warszawie. Z naszych porad korzystają cudzoziemcy i uchodźcy, którzy czują się dyskryminowani i potrzebują wsparcia. Wśród wydanych przez stowarzyszenie publikacji znajdują się: Warszawa - miasto wielu kultur, Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji, Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej.