Aktualności

Nowy projekt Fundacji Helsińskiej „Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji”

Ruszył projekt „Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji”. Projekt ma na celu zbadanie sytuacji oraz potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce.  Będzie realizowany do czerwca 2012 roku. Jego podstawowym elementem tj. badania wśród cudzoziemców przebywających w Polsce dłużej niż rok, które skupią się na kwestii dostępu tej grupy do publicznych i prywatnych dóbr i usług, służby zdrowia, a także na problemie dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Jednocześnie, w ramach projektu udzielana jest migrantom pomoc prawna, z zakresu praw podstawowych oraz prawa antydyskryminacyjnego, a także pomoc praktyczna, która pozwoli cudzoziemcom na m.in. efektywniejszy kontakt z organami administracji publicznej, pełniejsze i lepsze zrozumienie tych podmiotów oraz praw i systemu, który ich otacza. Wiedza i umiejętności te, pozwolą im na lepszy dostęp do dóbr i usług oraz na bardziej samodzielne radzenie sobie w różnych sytuacjach w przyszłości. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących usuwania barier i przeszkód w integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym, co przyczyni się do wzrostu świadomości na temat tego problemu oraz powoli organom państwa na zwiększenie zdolności w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.