Ruszył projekt „Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji”. Projekt ma na celu zbadanie sytuacji oraz potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce.  Będzie realizowany do czerwca 2012 roku. Jego podstawowym elementem tj. badania wśród cudzoziemców przebywających w Polsce dłużej niż rok, które skupią się na kwestii dostępu tej grupy do publicznych i prywatnych dóbr i usług, służby zdrowia, a także na problemie dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Jednocześnie, w ramach projektu udzielana jest migrantom pomoc prawna, z zakresu praw podstawowych oraz prawa antydyskryminacyjnego, a także pomoc praktyczna, która pozwoli cudzoziemcom na m.in. efektywniejszy kontakt z organami administracji publicznej, pełniejsze i lepsze zrozumienie tych podmiotów oraz praw i systemu, który ich otacza. Wiedza i umiejętności te, pozwolą im na lepszy dostęp do dóbr i usług oraz na bardziej samodzielne radzenie sobie w różnych sytuacjach w przyszłości. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących usuwania barier i przeszkód w integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym, co przyczyni się do wzrostu świadomości na temat tego problemu oraz powoli organom państwa na zwiększenie zdolności w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.