6 kwietnia br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jerzy Miller, przedstawił dokument „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania"