Aktualności

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaprasza na spotkanie Forum Cudziemców

Pierwsze w tym roku spotkanie Forum odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2011 r. o godzinie 10.00 w sali 817 (wejście F od Al. Solidarności) w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Bankowy 3/5.

W związku z wyznaczonym przez Wojewodę Mazowieckiego priorytetem jakościowym Urzędu na 2011 r., polegającym na podniesieniu poziomu zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Urząd, Wydział Spraw Cudzoziemców z dniem 17 marca 2011 r. rozpoczął badanie poziomu zadowolenia Klienta, poprzez umieszczenie na korytarzach Wydziału specjalnych skrzynek. Każdy Klient Wydziału Spraw Cudzoziemców ma możliwość wyrażenia swojej aprobaty lub dezaprobaty wobec sposobu obsługi.   Wydział Spraw Cudzoziemców proponuje, by na spotkaniu Forum odbyła się rozmowa na temat najistotniejszych kwestii, które mają wpływ na jakość świadczonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców usług.      Jednocześnie, zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie innych ważnych tematów, które należałoby omówić podczas najbliższego spotkania. Propozycje tematów można przesyłać do dnia 1 kwietnia 2011 roku na adres: mgierasimiuk(at)mazowieckie(dot)pl