Aktualności

Od sierpnia 2011 nowe zasady legalizacji pobytu w Polsce

Cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, mogą się zameldować na pobyt stały albo czasowy. Aby tego dokonać, muszą wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i przedstawić w gminie dokument potwierdzający prawo pobytu.