Cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, mogą się zameldować na pobyt stały albo czasowy. Aby tego dokonać, muszą wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i przedstawić w gminie dokument potwierdzający prawo pobytu.