Aktualności

Warsztaty: Planowanie strategiczne Centrum Wielokulturowego w Warszawie

 Fundacja Inna Przestrzeń serdecznie zaprasza na trzecie warsztaty w ramach koalicji Warszawskiego Centrum Wielokulturowego!

27-28 listopada godz. 11-17

W programie m.in.:
  • podsumowanie prac nad WCW w 2010 rok,  
  • tworzenie zarysu programu Centrum,
  • planowanie przestrzeni Centrum,
  • wzmacnianie sieci zadaniowych warszawskich organizacji dzialajacych na rzecz imigrantow i wielokulturowości.
Wolontariuszy i działaczy organizacji, które działają w obszarze wielokulturowości oraz działań związanych z cudzoziemcami zapraszamy do przesyłania zgłoszeń (imię, nazwisko, organizacja, nr tel) do 26 listopada 2010 do Nguyen Thuy Linh
(tel: 22 224 05 89) na adres mailowy linh(at)przestrzen.art.pl

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału warszawskich organizacji działających w obszarze dialogu międzykulturowego oraz na rzecz imigrantów” i finansowane są ze środków Urzędu M. St. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej).