Aktualności

1% na organizacje tworzące Centrum Wielokulturowe

Wesprzyj jednym procentem swojego podatku działania Organizacji Pożytku Publicznego, które współtworzą Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie.  1. Fundacja Klamra

Fundacja Klamra zajmuje się zwalczaniem dyskryminacji oraz edukacją do różnorodności. W Warszawie wspólnie z Fundacją Inna Przestrzeń realizujemy Galerię Tybetańską na Woli (http://tibetangallery.pl) a wspólnie z szerszym gronem organizacji opracowaliśmy wystawę mówiącą o tym, jak reagować na mowę nienawiści: http://www.niemamowy.pl/

Strona: http://klamra.org/1procent/


2. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej


Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) kompleksowo zajmuje się tematyką różnorodności społecznej, w tym m.in.: wspieramy szkoły przyjmujące dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym, szkoląc i prowadząc konsultacje dla nauczycielek i nauczycieli, pedagożek oraz dyrekcji, zatrudniając asystentki międzykulturowe wspierające edukację i integrację uczniów i uczennic migranckich oraz ich rodzin, wydajemy publikacje tworzące forum wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie edukacji uczniów i uczennic migranckich. Ponadto angażujemy się w działania wzmacniające pozycję migrantów i migrantek w dyskursie publicznym. 
 
Strona: http://ffrs.org.pl/wesprzyj-frs/


3. Fundacja Inna Przestrzeń


Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem otwartości, demokracji, praw człowieka i wielokulturowości. Stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. Realizuje niekonwencjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną zmianę projekty społeczne w Polsce i w różnych regionach świata.

Strona: http://www.innaprzestrzen.pl/zaangazuj-sie/554-przekaz-1


4. Fundacja Kultury Świata

Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji „Kultury Świata” (nr KRS: 0000321416) pomagasz zapewnić dzieciom ulicy w Senegalu możliwość włączenia się w życie społeczne i system edukacji podstawowej oraz zawodowej.

Strona: http://www.kulturyswiata.org/aktualnosci/przekaz-1-na-edukacje-dzieci-i-mlodziezy-ulicy-w-dakarze