Aktualności

"Współczesny antysemityzm - próba diagnozy"

Wyklad dr Aliny Całej w ramach cyklu Seminaria Wielokulturowe Fundacji Sztuki Arteria oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 2 września o godzinie 18:00 w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat.


"Współczesny antysemityzm - próba diagnozy"
wykład dr Aliny Całej


Jednym z paradoksów demokracji, z mozołem tworzonej przez Polaków od 1989 r., było ujawnienie się antysemityzmu na scenie politycznej. Wypłynął on aż z trzech źródeł: komunistycznego moczaryzmu, tradycji endeckiej oraz tradycji przedwojennego antysemityzmu katolickiego. Autorka scharakteryzuje te niechlubne tradycje, wskazując typowe dla nich wątki propagandowe. Przedstawi wyniki badań socjologicznych mierzących zasięg zjawiska i funkcje, jakie pełni we współczesnym społeczeństwie. Pokaże powiązania personalne, które prowadzą do zaskakującego wniosku, że propaganda komunistycznego moczaryzmu stała się kamieniem węgielnym konserwatywnego odłamu katolicyzmu w Polsce.

dr Alina Cała - historyczka zajmująca się historią stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX w., w tym dziejami antysemityzmu, stereotypami narodowościowymi, ruchami ideologicznymi wśród Żydów i historią Żydów po 1945 roku. Pracownica naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego, autorka wielu publikacji poświęconych stosunkom polsko-żydowskim, min. tłumaczonej na język angielski książki "Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej". Wraz z Hanną Węgrzynek i Gabrielą Zalewską jest współautorką popularnej encyklopedii Historia i kultura Żydów polskich (2000). Aktualnie opracowuje publikację pt. "Antysemityzm w Polsce i jego źródła".

Seminaria Wielokulturowe mają na celu rozwijanie umiejętności dostrzegania odmienności oraz zdolności do efektywnego działania na styku kultur. Są przestrzenią, która łączy w dyskusji zarówno praktyków wielokulturowości (m.in. nauczycieli i pedagogów uczących dzieci odmiennej narodowości) oraz jej teoretyków (w tym psychologów, socjologów). Przestrzeń ta ma być podstawą do stworzenia środowiska kompetentnego do podjęcia działań na rzecz zmian w polskim systemie edukacji oraz promowania idei wielokulturowości wśród społeczności lokalnych.

Zapraszamy do udziału w Seminarium wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i świadomości społecznej na temat obecności przedstawicieli innych kultur w Polsce oraz współdziałaniem na rzecz wielokulturowości.

wstęp wolny