Aktualności

Seminarium Wielokulturowe: <i>Azja - made in Europe</i>


fot. Krzysztof Żuczkowski

Fundacja Sztuki Arteria zaprasza na kolejne otwarte Seminarium Wielokulturowe:

3 czerwca, godz. 18:00
Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat

ul. Nowy Świat 63, róg Świętokrzyskiej
WSTĘP WOLNY

"Azja - made in Europe"
wykład dr Joanny Wasilewskiej

W czasach globalizacji, powszechnej migracji i silnego wzajemnego oddziaływania różnych kultur, dystans pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem jest wciąż wyraźny. Azja w europejskiej, a na pewno polskiej świadomości pozostaje magicznym, niepojmowalnym do końca światem, zaś próby czerpania z jej kultury, zwłaszcza w celach komercyjnych - na przykład w reklamie - mają nierzadko płytki, banalny charakter. Barierę stanowią zarówno zupełnie odmienne systemy wartości, jak i sposoby myślenia o najzupełniej codziennych zjawiskach. Jedno i drugie łatwo "zgubić w przekładzie", tłumacząc na język i mentalność Europejczyka; nie tylko słowa, ale obrazy, gesty czy smaki łatwo stają się niezrozumiałe. W obliczu tego niezrozumienia często tworzymy obrazy własne, oswojone - Azję "made in Europe".

Seminarium poświęcone będzie charakterystycznym momentom w dziejach - także najnowszych - sztuk wizualnych, które ukierunkowały sposób budowania wyobrażeń o Dalekim Wschodzie w Polsce i Europie.

 

Dr Joanna Wasilewska - kustosz i wicedyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu Zajmuje się kulturą Chin, Wietnamu i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, przygotowała ponad 40 wystaw o tej tematyce, jest autorką wielu artykułów oraz książki „Pióropusze i turbany. Daleki Wschód w sztuce jezuitów polskich XVII-XVIII w.”. Interesuje się historią kontaktów i wzajemnych oddziaływań kulturowych pomiędzy Europą i Azją.


Seminaria Wielokulturowe mają na celu rozwijanie umiejętności dostrzegania odmienności oraz zdolności do efektywnego działania na styku kultur. Mamy nadzieję, że staną się przestrzenią, która połączy w dyskusji zarówno praktyków wielokulturowości (m.in. nauczycieli i pedagogów uczących dzieci odmiennej narodowości) oraz jej teoretyków (m.in. psychologów, socjologów). Przestrzeń ta ma być podstawą do stworzenia środowiska kompetentnego do podjęcia działań na rzecz zmian w polskim systemie edukacji oraz promowania idei wielokulturowości wśród społeczności lokalnych.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i świadomości społecznej na temat obecności przedstawicieli innych kultur w Polsce oraz współdziałaniem na rzecz wielokulturowości.

Partnerzy: