Aktualności

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I KULTURALNA CUDZOZIEMCÓW MIESZKAJĄCYCH W WARSZAWIE

W ramach ramach projektu "Warszawskie Centrum wielokulturowe - Pilotaż" (2009-2012) zostało przeprowadzone badanie nt. potrzeb szkoleniowych liderów społeczności cudzoziemskich oraz diagnoza potrzebnych działań prowadzących do aktywizacji społecznej i kulturalnej cudzoziemców.

Podstawowym celem badań było zrozumienie potrzeb szkoleniowych potencjalnych beneficjentów programu Pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego, w szczególności animatorów i liderów społeczności cudzoziemskich oraz weryfikacja przyjętego modelu działań.

Drugim celem było określenie barier, z jakimi spotykają się cudzoziemcy w trakcie działalności kulturalnej i społecznej oraz diagnoza możliwych obszarów wsparcia ich w tych i w innych działaniach.

Autorką badań jest Anna Desponds.

Raport z przeprowadzonych badań znajdziesz tutaj!