Aktualności

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KARTY POLAKA

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) we współpracy z Centrum Wielokulturowym w Warszawie organizuje spotkanie informacyjne dotyczące znowelizowanych przepisów dotyczących Karty Polaka.

Podczas spotkania odpowiemy na pytania:
- Co to jest Karta Polaka?
- Jakie uprawnienia mają posiadacze Karty Polaka?
- Jakie świadczenia pieniężne przysługują posiadaczom Karty Polaka?
- Komu wydaje się Kartę Polaka?
- Jaka jest procedura ubiegania się o Kartę Polaka?
- Kiedy dziecko może otrzymać Kartę Polaka?
- Jak długo jest ważna Karta Polaka?
- Kiedy można odmówić przyznania Karty Polaka?
- Kiedy można cofnąć Kartę Polaka?
- Jakie są opłaty związane z uzyskanie Karty Polaka?

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 października, o godz 18:00 w Centrum Wielokulturowym,
ul. Jagiellońska 54, Warszawa

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "Migrant Info", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji