Aktualności

Kultura Partycypacji - Warszawa 17-19 listopada

Kultura Partycypacji to praktyczne forum artystów, architektów, menedżerów kultury, edukatorów, działaczy społecznych i praw człowieka oraz liderów samorządów lokalnych i ruchów nieformalnych, którzy tworzą warunki dla zmiany społecznej.

Konferencja realizowana jest w ramach programu Transkaukazja, który przez 12 lat swojego istnienia przeszedł ewolucję z lokalnego warszawskiego festiwalu inspirowanego współczesnym Kaukazem w międzynarodowy, interdyscyplinarny program obejmujący zagadnienia kultury, przestrzeni publicznej, edukacji i aktywizmu społecznego, w którego realizację zaangażowały się niezależne organizacje z 12 krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz innych miejsc świata.


Format Konferencji zakłada maksymalny nacisk na aktywność wszystkich uczestników – zamiast wielu sesji plenarnych przewidujemy wspólne stworzenie międzynarodowego Bazaru Inicjatyw i Idei, pracę w ośmiu grupach roboczych, które umożliwią wymianę doświadczeń, warsztaty dot. specyficznych umiejętności oraz sesję prezentującą wyniki prac wszystkich grup roboczych.
Uwaga: językami roboczymi konferencji będzie angielski (główny) oraz rosyjski.

Program

17 listopada, czwartek – “Do-It-Yourself Bazaar”

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie na stworzeniu wspólnego Bazaru Inicjatyw i Idei. Pracując w zespołach międzynarodowych (w większości z osobami poznanymi po raz pierwszy w życiu) uczestnicy stworzą przestrzeń Bazaru korzystając przede wszystkim z przygotowanych wcześniej elementów, który wieczorem otwarty będzie jako wydarzenie publiczne. Zarówno uczestnicy konferencji, jak i zupełnie „zewnętrzna” publiczność będzie mogła poznać działalność organizacji obywatelskich, niezależnych ośrodków kultury, ruchów nieformalnych oraz instytucji publicznych z różnych stron świata.


18-19 listopada, piątek-sobota – Praca w grupach roboczych i sesja podsumowująca

Grupy robocze będą łączyły w różnych proporcjach trzy formaty pracy: dzielenie się doświadczeniem (prezentacje, dyskusje), szkolenia dot. specyficznych umiejętności, warsztaty wspólnego planowania. Wspólnym elementem wszystkich grup będzie interdyscyplinarne podejście do omawianych tematów i koncentracja na działaniach mających na wpływ na zmianę lokalną. Każda grupa przygotuje:
 • konkretny "produkt" sprofilowany pod kątem swojego obszaru.
 • związany z obszarem grupy – scenariusz działań dla liderów samorządów lokalnych

Za proces przygotowań do prac w każdej z grup odpowiada Facilitator(ka), który/a zapewni wsparcie dla grupy przed i podczas Konferencji.


Grupy będą podzielone wg następujących tematów:
 • architektura społeczna / uczestnicząca +
 • edukacja +
 • sztuka współczesna +
 • budżety/ procesy partycypacyjne +
 • praca z migrantami i mniejszościami +
 • prawa człowieka / rzecznictwo +
 • tworzenie muzyki +
 • grupa interdyscyplinarna / zdefiniowana po zamknięciu naboru uczestników
Ostatnim etapem konferencji będzie sesja podsumowująca z prezentacjami wszystkich grup roboczych.

Książka
Wyniki Konferencji i towarzyszących jej wydarzeń będą stanowić wkład do publikacji książki o tytule “Everyday Utopias” – wydanej w jęz. angielskim. W publikacji znajdą się:
 • różnorodne przykłady zmiany lokalnej (działania oddolne, interdyscyplinarne) - zaprezentowane w atrakcyjnej, różnorodnej formie w tym fotoreportaże, komiksy, artykuły naukowe, prace artystyczne, wyniki ewaluacji;
 • wywiady z uczestnikami Konferencji dotyczące ich najbardziej inspirujących działań lokalnych i ilustrowane materiałami – w tym fotografiami – dokumentującymi wybrane inicjatywy;
 • scenariusze konkretnych działań dla samorządowców, przedstawiających jak tworzyć przestrzenie partycypacji, oraz innych aktorów zmiany lokalnej, na przykład scenariusze zajęć edukacyjnych i in.
Miejsce
Głównym miejscem konferencji i warsztatów będzie Centrum Wielokulturowe w Warszawie – miejsce stworzone i zaprojektowane metodą partycypacyjną (przez przedstawicieli społeczności migranckich, 19 organizacji pozarządowych oraz 5 struktur Urzędu m. st. Warszawy). Grupy robocze będą pracować także w instytucjach sąsiedzkich Centrum Wielokulturowego – tj. w Bibliotece Publicznej Pragi Północ, Kluboteatrze Dzika Strona Wisły i w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

Uczestnicy
Uczestnicy konferencji pochodzą z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Kaukazu, Afryki Północnej, Ameryk oraz innych regionów świata (por. listę wybranych uczestników - w wersji ang.)

Zgłoszenia: http://www.transkaukazja.pl/2011/?id=172&lang=pl