Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma celu ocenę działań Centrum Wielokulturowego! 

https://goo.gl/forms/V00fWRoaS7EW1Kff1


Dziękujemy!