Aktualności

Pomóżmy Fundacji Nasz Wybór

Fundacja Nasz Wybór - która od początku współtworzy Centrum Wielokulturowe - jest w potrzebie. Pomóżcie - wspierając Punkt Konsultacyjny w Ukraińskim Domu!

Miroslava Keryk, prezeska Fundacji: Niestety nie udało nam się dostać dofinansowania w konkursie FIO na Punkt konsultacyjny w Ukraińskim Domu. Już w marcu nie będziemy mieli za co udzielać porad cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski. W zeszłym roku pomogliśmy 1000 osobom, pomóżcie nam kontynuować tę działalność.

 

 

http://naszwybir.pl/33937-2/

Nasz Wybór w liczbach


Darowizny można wpłacać na konto bankowe Fundacji Nasz Wybór, w treści wpisując „Punkt Konsultacyjny”, nr konta: 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509