Aktualności

Lekarze do leczenia!

Centrum Wielokulturowe w Warszawie i Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy zapraszają na otwartą debatę „Lekarze do leczenia" o sytuacji lekarzy specjalistów przyjeżdżających do Polski spoza Unii Europejskiej. Debata już we wtorek, 23 lutego.

W debacie wezmą udział m.in.: prof. Bassam Aouil, dr Adam Bodnar, Katarzyna Chmielewska, Małgorzata Gosiewska, prof. Ewa Helwich, Ewa Kopacz,     Władysław Kosiniak-Kamysz, Yeshi Lhosar, Svitlana Olkhovyk, Włodzimierz Paszyński, prof. Ryszard Piotrowski.

Emigracja polskich lekarzy jest niestety faktem... Jak podaje Naczelna Izba Lekarska, wydano ponad 10 000 zaświadczeń lekarzom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej, ale według niektórych danych za granicą może pracować już ponad 20 000 polskich lekarzy. „Biała emigracja” pogarsza i tak niekorzystną sytuację w Polsce: na 1 000 mieszkańców przypada u nas niewiele ponad dwóch lekarzy (średnia dla UE – 3,4). Tę bolesną dla pacjentów lukę mogliby zapełnić specjaliści spoza UE, ale wg OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) takich lekarzy pracuje u nas ledwie… 650 (0,5 proc. wszystkich, dane z 2014 r.). Dla porównania: w Niemczech i Francji - 6 proc., w Norwegii - 15 proc., a w Wielkiej Brytanii - 32 proc.

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nakazuje polskim władzom stworzyć warunki do sprawnego i rzetelnego sprawdzania kwalifikacji specjalistów spoza UE. Tymczasem lekarze obcokrajowcy skarżą się, że są skutecznie zniechęcani do pracy w Polsce. Według nich, stawiane wymogi zobowiązują nieomal do powtórnego kształcenia na studiach medycznych. Zdobyte w macierzystym kraju kwalifikacje są ignorowane.

Sytuacja ta dotyczy w równym stopniu polskojęzycznych obywateli Ukrainy, Kazachstanu i innych krajów b. ZSRR, w tym także osób z Kartą Polaka. Tacy lekarze i lekarki – niejednokrotnie świetnie wykwalifikowani – przyjeżdżając do Polski muszą albo na długie lata porzucić zawód albo pracować na czarno. W efekcie Polska jest co najwyżej przystankiem w drodze do takich krajów UE, jak Niemcy czy Francja, które opracowały przyjazny program bezpiecznego zatrudniania przybyszów (m.in. do czasu nostryfikacji ograniczonej do specjalizacji mogą oni pracować pod nadzorem miejscowego lekarza).

Podczas publicznej debaty przedstawimy też wnioski ze spotkania roboczego, które odbędzie się tego samego dnia o godz. 13:00. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz (także samorządowych), eksperci, lekarze, w tym pracujący w Polsce obcokrajowcy.

W panelach wezmą udział:

  • dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Katarzyna Chmielewska, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia,
  • Małgorzata Gosiewska, posłanka na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość,
  • prof. Ewa Helwich, lekarka, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, krajowy konsultant ds. neonatologii,
  • Yeshi Lhosar, pochodzący z Tybetu lekarz medycyny rodzinnej, 
  • Svitlana Olkhovyk, pochodząca z Ukrainy lekarka - pediatra i neonatolog,
  • Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydenta Warszawa - odpowiedzialny m.in. za politykę zdrowotną,

Panele i debatę poprowadzi: Piotr Pacewiczpsycholog, dziennikarz, inicjator akcji społecznych Gazety Wyborczej - w tym m.in. "Rodzić po ludzku", "Leczyć po ludzku", "Polska biega", "Umierać po ludzku".

Serdecznie zapraszamy na debatę. Mamy nadzieję na ciekawą i ważną rozmowę!

Wtorek, 23 lutego o godz. 17:00
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
ul. Jagiellońska 54, wejście od Pl. Hallera