Aktualności

Spotkanie na temat praw i obowiązków cudzoziemców mieszkających w Polsce

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) we współpracy z Punktem Info dla Migrantów i Centrum Wielokulturowym organizuje spotkanie na temat praw i obowiązków cudzoziemców mieszkających w Polsce.
 
Spotkanie ma na celu przedstawienie polskiego prawodawstwa związanego z następującymi aspektami:
• Zasady wjazdu do Polski (wizy)
• Zezwolenia na pobyt (karty pobytu)
• Praca w Polsce
• Pobyt nieudokumentowany
• Obywatelstwo polskie
• Małżeństwo z obywatelem polskim
• Łączenie rodzin
• Q & A
 
Zapraszamy wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce. Spotkanie ma na celu podniesienie świadomości na temat praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce.
 
 
Wstęp wolny


Spotkanie odbędzie się w dniu 27 stycznia, od godz 18:00 do 20:00
w Centrum Wielokulturowym, ul. Jagiellonska 54
 
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "Migrant Info”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji