Aktualności

Warsztat Pierwszej Pomocy Psychologicznej dla ekspertów-migrantów

Masz kompetencję psychologiczną, tłumaczeniową, prawną, mediacyjną albo jesteś kompetentnym w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w tym domowej? Zapraszamy na warsztat. 

Redakcja Info - migratora poszukuje ekspertów ze środowisk migranckich do pomocy innym migrantom w sytuacjach kryzysowych.

Obecnie buduje się baza ekspertów-migrantów INFOMIGRATORA i oferujemy bezpłatne szkolenia i warsztaty.

Osoby, które zgłoszą się na warszat 2 lipca będą mogły poznać własny styl reagowania na cudze problemy oraz poznać i przećwiczyć poszczególne elementy udzielania Pierwszej Pomocy Psychologicznej:

• przygotowanie się do udzielania pomocy, 
• nawiązanie kontaktu, 
• zbudowanie zaufania, 
• przywracanie równowagi emocjonalnej,
• zbieranie informacji na temat pilnych potrzeb i problemów,
• udzielanie podstawowego wsparcia i informowanie,
• kierowanie do odpowiednich osób/miejsc/instytucji,
• budowanie sieci wsparcia,
• zakańczanie relacji.

Spotkanie ma charakter warsztatowy z elementami odgrywania ról i analizy sytuacji oraz samopoznania.

Prowadząca: Lidia Chylewska-Barakat, psycholog kliniczny i rodzinny, dr psychologii Insytutu Psychologii UAM Poznań. Ponad 20 lat praktyki szkoleniowo-edukacyjnej oraz psychologiczno-terapeutycznej z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej; trener i kotrener w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy, w tym ponad 10 lat pracy z uchodźcami i emigrantami w Syrii i w Polsce, nauczyciel akademicki

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem mailowym omalyugina@innaprzestrzen.pl
Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.


Dla uczestników spoza Warszawy - oferujemy nocleg i zwrot kosztów podróży. Istnieje możliwość zapewniania opieki nad dziećmi uczestników na czas spotkania (prośba o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby).

Projekt „Miejski system informacyjny i aktywizacyjny dla migrantów” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.


02.07.2016. godz: 9:30 - 16:00
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
ul. Jagiellońska 54