Aktualności

Wystartowała Pracownia Startup-ów Migranckich

W Centrum Wielokulturowym rozpoczęły się warsztaty Pracowni Startupów Migranckich. Zadaniem Pracowni jest pomoc uczestnikom projektu w odnalezieniu w sobie talentów, rozwijaniu ich i w przyszłości wykorzystaniu w działalności biznesowej. 
Ramowy program zajęć:

1. Wprowadzenie i doradztwo zawodowe, przykłady pomyślnych startupów migranckich – 21.10.2015 
 
2. Warsztaty: założenie startupu od podstaw (aspekty prawne i administracyjne założenia startupu) - 28.10.2015 - warsztat otwarty! 
 
3. Warsztaty z pisania biznesplanu 4.11.2015 
 
4. Warsztaty z finansów i administracji 18.11.2015 
 
5. Warsztaty z uzyskania funduszy na startup - 25.11.2015 
 
6. Spotkanie podsumowujące: omówienie przygotowanych przez uczestników biznesplanów startupów - 30.11.2015 

Wszystkie warsztaty odbywają się w Centrum Wielokulturowym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 54. 

Zapisy są już zamknięte! 

Projekt "Pracownia Startupów Migranckich" realizowany jest przy wsparciu Centrum Wielokulturowego w Warszawie w ramach Programu Grantowego. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa.