Aktualności

Zwycięskie projekty w konkursie grantowym

Prezentujemy zwycięskie projekty w pierwszym konkursie grantowym CWW.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych warsztatów oraz sposoby zapisu na zajęcia w zakładce 'kalendarz wydarzeń'. 
 
Szkolenia antyprzemocowe dla migrantek, migrantów oraz osób działających na rzecz środowisk migarnckich w Warszawie

Przemoc wobec kobiet jest jednym z ważniejszych problemów we współczesnym świecie - co piąta kobieta w Polsce doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej, a migrantki i uchodźczynie są grupą szczególnie narażoną na przemoc ze względu na bariery językowe i kulturowe. Projekt jest wynikiem prac grupy migrantek z różnych państw, które z ogromnym żalem obserwują liczne drastyczne przypadki przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej) wobec migrantek, w związku z czym postanowiły działać. Celem projektu jest aktywizacja i wykształcenie liderów oraz liderek społeczności migranckich w zakresie przeciwdziałania przemocy. 
Zapraszamy na warsztaty z zakresu wiedzy o przemocy, przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć dla mężczyzn-migrantów, o „koncepcji zgody”, a także na szkolenie dla pracowników/czek i wolontariuszy/ek organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności migranckich w Warszawie.
 
Warsztaty wielokulturowe „Jak to się robi na świecie?” 

Ten projekt to niebywała okazja, by nie ruszając się z Warszawy, wybrać się w podróż dookoła świata i poznać ciekawych ludzi z różnych krajów. Podczas warsztatów imigranci pokażą uczestnikom, jak codzienne czynności wykonuje się w ich rodzinnych krajach. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób przygotowuje się tradycyjną herbatę w Maroku, jakimi zabawkami bawią się dzieciaki w Kenii, jak opowiada się bajki w Etiopii, czy jak pisze się w krajach arabskich. Uczestnicy wezmą aktywny udział w warsztatach, dzięki czemu będą mieli szansę przekonać się, czy wykonanie zwykłych czynności w innych krajach jest równie proste jak w ich ojczyźnie. W ramach projektu odbędzie się  sześć warsztatów. Każde spotkanie rozpocznie się od krótkiej prezentacji kraju oraz tematu warsztatu. Następnie imigrant/ka, angażując uczestników, pokaże, jak wykonuje się daną czynność w jego/jej kraju. Warsztaty będą utrzymane w rodzinnej, niekrępującej atmosferze, sprzyjającej nieformalnym rozmowom oraz zadawaniu pytań.

 
Wiedza o systemie edukacji w Polsce jako narzędzie kreowania przyszłości dzieci i młodzieży imigrantów wietnamskich

Projekt „Fundacji Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu wietnamskich rodziców z procesu kreowania przyszłości ich dzieci. Warsztaty mają za zadanie naświetlić specyfikę systemu edukacji w Polsce, umożliwiając jednocześnie rodzicom świadome uczestniczenie w planowaniu przyszłości ich dzieci. Pomogą rodzicom wspierać dzieci w rozwoju i wyborze kierunku nauki pod kątem perspektyw zawodowych. Cykl wykładów ma zwiększyć aktywność rodziców w środowisku szkolnym i dać im podstawy do komunikowania się z kadrą nauczycielską oraz ze społecznością, w ramach której funkcjonują dzieci. Celem projektu jest integracja rodzin wietnamskich zbudowana na wiedzy i zrozumieniu oraz pozytywnych relacjach z polską społecznością.
 
Warsztaty edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci „Jak stać się „swoim” w Polsce”

Jacy są „typowi” Polacy? Jak poczuć się „swoim” w Polsce? Na co zwracają uwagę obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski po raz pierwszy? Jak Polacy odbierają obcokrajowców? Na te i inne pytania spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na twórczych warsztatach edukacyjnych dla dzieci. Pomoże nam w tym komiks, który stworzymy razem z uczestnikami na podstawie dyskusji i wymianie doświadczeń w grupach mieszanych. W projekcie weźmie udział 20 uczestników: 10 Polaków oraz 10 imigrantów w wieku 9-14 lat. Rezultatem pracy będzie wystawa powstałych w ciągu 5 zajęć komiksów w przestrzeni Centrum Wielokulturowego oraz stworzenie książeczki w wersji elektronicznej.
 
Pracownia Startup-ów Migranckich

Chciał(a)byś założyć biznes w Polsce, ale nie wiesz od czego zacząć? Gubisz się w gąszczu skomplikowanych przepisów prawnych? Dołącz do Pracowni Startup-ów Migranckich - cyklu bezpłatnych  warsztatów dla imigrantów prowadzonych w Centrum Wielokulturowym w Warszawie! 
Zadaniem Pracowni Startup-ów Migranckich jest pomoc uczestnikom projektu w odnalezieniu w sobie talentów, rozwijaniu ich i w przyszłości wykorzystaniu w działalności biznesowej. Podpowiemy Ci, jak założyć skuteczny startup w Polsce, wykorzystując potencjał Twojej kultury ojczystej! 
Zapraszamy na warsztaty z  m. in. pisania biznesplanu, finansów i administracji czy sposobów pozyskiwania funduszy na startup.
 
Portal informacyjny dla migrantek w języku rosyjskim i polskim na bazie istniejącego programu radiowego „Czas Kobiet” (IMI Radio)

Od czerwca 2015 roku na antenie IMI Radia nadawana jest audycja w językach rosyjskim i polskim pod tytułem „Czas kobiet”. Do studia zapraszani są rosyjskojęzyczni goście, tacy jak psycholożka, pedagożka, ginekolożka, trenerka fitness, instruktor jazdy, stylistka czy adwokatka. 
Projekt będzie polegać na stworzeniu poradnika w formie strony internetowej, na której w odpowiednich tematycznych działach zostaną umieszczone artykuły – zapisy rozmów przeprowadzonych w programie radiowym „Czas Kobiet” w języku rosyjskim i polskim. Celem będzie utrzymanie kontaktu ze słuchaczami i stworzenie interaktywnej bazę informacji przydatnych migrantom i migrantkom, powstanie wersja tekstowa porad zapraszanych specjalistów z opcją komentowania i zadawania pytań.