Aktualności

Wyniki konkursu grantowego

Na pierwszy konkurs grantowy Centrum Wielokulturowego przyszło 21 wniosków. Spośród wszystkich projektów - 6 wybranych zostało do realizacji. Prezentujemy wyniki konkursu.
Na realizację projektów przeznaczona była pula 25 000 PLN (maksymalnie 5 000 PLN na projekt). W sumie wnioskowano o 85 264,70 PLN, spośród 21 projektów - 6 zostało odrzuconych z powodów formalnych, do oceny dopuszczono 15 projektów.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Centrum Wielokulturowego oraz Urzędu m. st. Warszawy wybrała do realizacji 6 ze zgłoszonych projektów. Przedstawiciele Centrum Wielokulturowego będą kontaktować się niebawem ze wszystkimi wnioskodawcami.

Załącznik: