Aktualności

Rekrutacja koordynatorów Centrum Wielokulturowego w Warszawie

Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie poszukuje koordynatora/ki programowego oraz koordynatora/ki ds. administracyjno-finansowych.
Miejsce: Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Adres: ul. Jagiellońska 54, (wejście od Pl. Hallera), 03-463 Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 28 -05- 2015 do 11-06-2015
Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie poszukuje koordynatora/ki programowego oraz koordynatora/ki ds. administracyjno-finansowych.


Miejsce: Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Adres: ul. Jagiellońska 54, (wejście od Pl. Hallera), 03-463 Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 28 -05- 2015 do 11-06-2015

Regulamin rekrutacji

I. ZASADY OGÓLNE
1) Celem rekrutacji jest wyłonienie kandydatów/ek na stanowiska koordynatorów/ek (programowego i administracyjno-finasnowego) Centrum Wielokulturowego w Warszawie, zwanego dalej CWW.
2) Rekrutacja ma charakter otwarty
3) Termin składania ofert przez kandydatów: 11 czerwca 2015.

Posiedzenie komisji odbędzie się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od upływu tej daty.

Wymagania formalne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Doświadczenie w koordynacji projektów skierowanych do migrantów,
3. Znajomość problematyki wielokulturowości i specyfiki imigracji w Polsce,
4. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Centrum Wielokulturowego w Warszawie w perspektywie najbliższego okresu 1,5 roku (w formie pisemnej oraz prezentacji multimedialnej),
5. znajomość języka obcego, mile widziany język jednej z grup migrantów w Polsce,
6. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych.

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Koordynator programowy (umowa zlecenie - 3 500 brutto)
1. Koordynacja realizacji programu Centrum - współpraca z organizacjami Centrum nadzór nad programowymi wydatkami Centrum,
2. Pozyskiwanie partnerów/ współpraca z partnerami Centrum (w tym z Urzędem m. st. Warszawy i Komisją Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców), organizacjami imigranckimi,
3. Promocja działań i wydarzeń Centrum Wielokulturowego we współpracy z koordynatorem/ką administracyjnym, prowadzenie otwartej komunikacji, dbanie o dobrą prezentację programu wydarzeń centrum,
4. Budowanie i rozwijanie współpracy z mieszkańcami dzielnicy Pragi Północ, w szczególności okolic Placu Hallera,
5. Ścisła współpraca z Zarządem Centrum w zakresie budowania strategii rozwoju, charakteru i marki CW,
6. Pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie, rozwój i realizację programu Centrum Wielokulturowego w Warszawie,
7. Zatrudnianie, po akceptacji Zarządu CW, pracowników merytorycznych i koordynacja ich pracy,
8. Szeroka dyspozycyjność, dopuszczająca możliwość pracy w weekendy i w godzinach wieczornych (podczas odbywających się wydarzeń).
9. Regularne sprawozdawanie Radzie CW o podejmowanych działaniach; konsultacja oraz uzyskiwanie zgody Rady w sprawach decydujących o przyszłości Centrum, takich jak składanie wniosków projektowych, zaciąganie zobowiązań finansowych oraz partnerskich z innymi organizacjami/instytucjami.

Koordynator/ka ds. administracyjno-finansowych (umowa zlecenie - 3 500 brutto)
1. Obsługa finansowo-formalna projektów Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie,
2. Koordynacja zatrudniania pracowników (od strony formalno-administracyjnej), koordynacja pracy pracowników administracyjnych,
3. Bieżący nadzór nad realizacja budżetu,
4. Planowanie budżetów rocznych,
5. Zamówienia sprzętu i zaopatrzenia,
6. Administracja lokalem Centrum, w tym kwestiami bezpieczeństwa,
7. Nadzorowanie działań recepcji oraz pracowników administracyjnych,
8. Współpraca z koordynatorem/ką programowym w zakresie promocji centrum,
9. Szeroka dyspozycyjność, dopuszczająca możliwość pracy w weekendy i w godzinach wieczornych (podczas odbywających się wydarzeń),
10. Obsługa formalna Centrum (np. zmiany w KRS, korespondencja ogólna),
11. Bezpośrednim przełożonym koordynatora/ki ds. administracyjno-finansowych jest koordynator/ka programowy.

III. TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
1. Wniosek o przystąpienie do rekrutacji należy skierować na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2. Do wniosku należy dołączyć:
• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - podpisane odręcznie;
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
• pisemną koncepcję rozwoju przedmiotowej instytucji i funkcjonowania jej w perspektywie najbliższego okresu 1,5 roku wraz z prezentacją multimedialną,
• do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 18 czerwca 2015r.
Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona: na stronach internetowych CWW.