Zapraszamy wszystkich  10 marca na godz. 17.30 do sali balowej Pałacu Pałac Tyszkiewiczów-Potockich (Wydział Geografii)