Aktualności

Zapraszamy na warsztaty, podczas których uczestniczki dowiedzą się o rodzajach przemocy wobec kobiet, cyklu przemocy (jak zjawisko przemocy w rodzinie przebiega, jakie są jego charakterystyczne cechy), o mitach i stereotypach dotyczących przemocy, jak również o podstawach prawnych dla osób doświadczających przemocy i możliwości uzyskania pomocy.
Aktualności

W Centrum Wielokulturowym rozpoczęły się warsztaty Pracowni Startupów Migranckich. Zadaniem Pracowni jest pomoc uczestnikom projektu w odnalezieniu w sobie talentów, rozwijaniu ich i w przyszłości wykorzystaniu w działalności biznesowej. 
Aktualności

Na pierwszy konkurs grantowy Centrum Wielokulturowego przyszło 21 wniosków. Spośród wszystkich projektów - 6 wybranych zostało do realizacji. Prezentujemy wyniki konkursu.
Aktualności

Z przyjemnością ogłaszamy nabór projektów dla organizacji pozarządowych prowadzonych przez migrantów oraz nieformalnych środowisk cudzoziemskich w ramach programu mini-grantów Centrum Wielokulturowego w Warszawie.
Aktualności

Fundacja Zakochana Warszawa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 z rodzin migranckich i wielokulturowych z całej Warszawy do wzięcia udziału w projekcie:” Magiczna Praga” prowadzonym przez Michała Walczaka (reżysera, dramatopisarza, twórcę Warszawskiego Cyrku Magii i Ściemy)

Strona 11 z 27