Aktualności

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzająca tzw. abolicję dla cudzoziemców.
Aktualności

Do 31 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim będzie można obejrzeć wystawę fotografii Andreja Bana i Martina Bandzaka poświęconą pracy słowackich organizacji humanitarnych oraz wolontariuszy w częściach świata ogarniętych kryzysem (Afganistan/Gruzja/Haiti/Indie/Iran/Kambodża/Kenia/Pakistan/Sri Lanka/Sudan/Sudan Południowy).

Aktualności

30 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Stowarzyszenia Interwencji Prawnej rozpatrywał skargę kasacyjną cudzoziemca na odmowę przyznania mu i członkom jego rodziny pomocy integracyjnej (sygn. akt OSK 2292/10).

NSA stwierdził naruszenia w stosowaniu prawa przez organy administracji przy przyznawaniu uchodźcom pomocy integracyjnej.

Strona 16 z 27