Publikacja jest przeznaczona dla osób, które ubiegają się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy lub otrzymały którąś z form ochrony (status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany) i przebywają na terenie Białegostoku. Przedwodnik zawiera praktyczne informacje dotyczące różnych instytucji i organizacji, praw przysługujących cudzoziemcom oraz ich obowiązków. Największą grupę uchodźców przebywających na terenie Białegostoku stanowią osoby narodowości czeczeńskiej, stąd też część informacji została tu zamieszczona specjalnie na potrzeby tej grupy.
 

www.mentoring.pl

2010-02-28


< powrót