Centra pomocy migrantom i uchodźcom Caritas - Caritas Polska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Uchodźczego, którego celem jest wsparcie procesów integracji społecznej cudzoziemców, pomoc w edukacji dzieci, doradztwo zawodowe dla dorosłych, jak również zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany. Centra pomocy migrantom i uchodźcom Caritas oferują pomoc specjalistów: psychologów, prawników i doradców społecznych. Na stronie Centrum znajdują się informacje dotyczące prawodawstwa oraz zatrudnienia cudzoziemców, a także publikacje w językach obcych.

www.migranci.caritas.pl

2010-08-31


< powrót