Informator adresowany jest do legalnych migrantów spoza Unii Europejskiej, przyjeżdżających do Polski z zamiarem podjęcia pracy i pozostania tutaj na dłuższy okres. Zawarto w nim najistotniejsze wiadomości, niezbędne do funkcjonowania w Polsce osoby tutaj zatrudnionej lub starającej się o zatrudnienie. W informatorze zamieszczono także słowniczek najważniejszych terminów, wykaz ważnych dla cudzoziemców urzędów, ze wskazaniem jakimi sprawami dana instytucja się zajmuje. Całość publikacji uzupełniają skrótowe informacje o Polsce.
 

www.hfhrpol.waw.pl

2010-03-14


< powrót