Głównym celem opracowania było przedstawienie ogólnych trendów edukacyjnych panujących we współczesnej Polsce, związanych z wielokulturowością, pokazanie i porównanie działalności prowadzonej w zakresie edukacji wielokulturowej w jak najszerszym kontekście. Dokonano zestawienia programów realizowanych w ramach edukacji formalnej i edukacji nieformalnej, skierowanych do różnych grup docelowych - mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, imigrantów, repatriantów i społeczeństwa polskiego.

www.pracownia-wielokulturowa.pl

2010-02-27


< powrót