Opracowanie dotyczy pracy z migrantami przymusowymi. Ukazuje doświadczenie warszawskich urzędów, Warszawskie instytucje wsparcia społecznego w oczach migrantów, prawa migrantów przymusowych w postępowaniu przed instytucjami wsparcia społecznego, zadania i obowiązki wybranych instytucji wobec migrantów przymusowych, prawa i obowiązki migrantów przymusowych wobec wybranych instytucji, przygotowanie do pracy z klientem-cudzoziemcem, bariery w działaniu instytucji w oczach pracowników, niewystarczającą ofertę dla migrantów przymusowych, sytuację mieszkaniową migrantów przymusowych, trudności na rynku pracy, porusza także kwestię odmienności kulturowej, roszczeniowej postawy migrantów przymusowych i brak motywacji, trudności związanych z pracą z migrantami przymusowymi, uprawnień cudzoziemców w postępowaniu o przyznanie pomocy społecznej, w postępowaniu przed instytucjami rynku pracy oraz w sprawach mieszkaniowych.
 

www.interwencjaprawna.pl

2010-11-16


< powrót