Fundacja  Ocalenie  - Organizacja pozarządowa zajmującą się niesieniem pomocy uchodźcom i repatriantom, integracją i preintegracją uchodźców oraz repatriantów, wsparciem Polonii na Zakaukaziu oraz działaniami z zakresu dialogu międzykulturowego oraz wielokulturowości. Fundacja realizuje projekt “MultiQulti: punkt specjalistycznego poradnictwa dla cudzoziemców w Warszawie.” W punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy: mentora uchodźców, mediatora kulturowego, prawnika, doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego zajmują się pomocą w kontaktach z personelem medycznym ( kontakt z lekarzem, szpitalem) pomocą w znalezieniu mieszkania, pomocą w znalezieniu pracy, pomocą prawną, pomocą w kontaktach z instytucjami polskimi, pomocą w kontaktach z nauczycielami i szkołą, pomocą psychologiczną, poradnictwem międzykulturowym. Pomoc udzielana jest w językach: angielskim, arabskim, czeczeńskim, francuskim, gruzińskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.

www.ocalenie.org.pl

2010-08-31


< powrót