Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa – Organizacja prowadząca program bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców i cudzoziemców. Celem dzialania Fundacji jest działanie na rzecz poprawy sytuacji grup docelowych poprzez umożliwienie imigrantom poznania ich praw i obowiązków, podniesienia kwalifikacji, zdobycia dodatkowych umiejętności, w tym znajomości podstaw języka polskiego niezbędnego w skutecznej komunikacji ze społeczeństwem. Fundacja zajmuje się równiez prowadzeniem Biblioteki Migracyjnej. Na stronie Fundacji znajduja się szczdegółowe opisy projektów dotyczących migrantów, uchodźców i cudzoziemców, informacje dotyczące Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych, będącego  stałym programem realizowanym w ramach działalności Fundacji oraz informacje dotyczące Programu Uchodźczego i Programu Migracyjnego.

www.fipp.org.pl

2010-08-31


< powrót