Fundacja Rozwoju ,,Oprócz Granic,,: Działania FROG mają na celu: wpływanie na zbliżenie narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów, przekazywanie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów i kwestii społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o polityce społecznej wśród społeczeństw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wpływanie na wzrost aktywności i partycypacji społecznej w dążeniu do zacieśniania więzi między narodami i społeczeństwami Regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy cudzoziemcom przebywającym w Polsce a także prowadzi badania na temat sytuacji cudzoziemców w Polsce. Fundacja prowadzi Migrancki Portal Wiedzy ( kompendium wiedzy przydatnej imigrantom w Polsce) oraz Migranckie Centrum Karier ( wyspecjalizowana agencja zatrudnienia dla migrantów )

www.frog.org.pl

2010-08-31


< powrót