Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Prowadzi  Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów, którego podstawową działalnością jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych zgłaszającym się do Fundacji cudzoziemcom. W zakres działalności Programu wchodzi również monitorowanie przestrzegania przez polskie władze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej Statusu Uchodźców, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz polskiego ustawodawstwa w sprawach cudzoziemców. W ramach programu realizowany jest projekt - Prawnicy na rzecz Uchodźców IV, oraz Migranci w Polsce - informacja i pomoc prawna. Cudzoziemcy pragnący otrzymać pomoc prawną mogą kontaktować się z prawnikami pracującymi w programie osobiście na dyżurach, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem faksu.
 
 

www.hfhrpol.waw.pl

2010-08-31


< powrót