Opracowanie jest próbą uporządkowania wiedzy na temat uchodźców w Polsce w kontekście ich integracji ze społeczeństwem przyjmującym. Publikacja stanowi zbiór informacji i danych na temat uchodźców, osób objętych ochroną subsydiarną oraz ubiegających się o status uchodźcy, dostępnych w różnych polskich instytucjach i organizacjach.

www.forummigracyjne.org

2010-02-27


< powrót