Indywidualne Programy Integracji mają na celu ułatwienie uchodźcom adaptacji w Polsce przez udzielenie pomocy w nauce języka polskiego, znalezienie pracy, a także mieszkania. W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały rekomendacje i dobre praktyki wykraczające poza działania Indywidualnych Programów Integracji. Poniższy tekst zawiera także rekomendacje ogólne, dotyczące całości polityki integracyjnej w Polsce, w tym odnoszące się do preintegracji osób objętych ochroną międzynarodową.
 

www.interwencjaprawna.pl

2010-02-27


< powrót