„Integracja w Polsce” - film informacyjny dla cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. Film obejmuje pięć krótkich modułów, które podają informacje ważne dla cudzoziemców, którzy rozpoczynają życie w Polsce. Tematy modułów to: rynek pracy (o poszukiwaniu pracy, pomocy dla bezrobotnych, rodzajach umów, obowiązkach pracodawcy i pracownika), edukacja (o polskim systemie edukacji, wsparciu edukacyjnym dla cudzoziemców, obowiązkach szkół, rodziców i uczniów), pomoc integracyjna i społeczna (o programach integracyjnych i pomocy społecznej dostępnej po zakończeniu programów), opieka zdrowotna (o ubezpieczeniach i polskim systemie ochrony zdrowia), różnice kulturowe (o trudnościach w rozpoczęciu życia w nowej kulturze i metodach radzenia sobie z trudnościami).

www.forummigracyjne.org

2010-11-15


< powrót