IOM – Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracj. Podstawowym celem organizacji jest świadczenie każdej możliwej pomocy migrantom, bezpaństwowcom, uchodźcom oraz wszelkim innym osobom potrzebującym wsparcia w tym względzie. Aktywność organizacji koncentruje się na pomocy udzielanej władzom poszczególnych państw w sprostaniu wyzwaniom, jakie niesie za sobą dynamiczny wzrost zjawiska migracji międzynarodowych. Prowadzi kampanię na rzecz poprawy zdrowia i opieki medycznej dla osób ubiegających się o status uchodźcy, obniżenie ryzyka związanego ze zdrowiem publicznym i nielegalną migracją wzdłuż zewnętrznych granic rozszerzonej UE oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych migrantom w regionie przygranicznym, w oparciu o podejście bazujące na przestrzeganiu praw człowieka. Prowadzi badania naukowe, działa na rzecz integracji imigrantów, przeciwdziała handlowi ludźmi. Na stronie opisano poszczególne programy realizowane przez IOM oraz zamieszczono dane kontaktowe umożliwiające pozyskanie szczegółowych informacji o każdym z nich. Informacje zawarte na stronie dostępne są w języku polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim.

www.iom.pl

2010-08-31


< powrót