Migrancki Portal Wiedzy - Portal zawiera informacje dla migrantów o Polsce dotyczące zasad legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce, dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę, postępowania w sprawie zezwolenia na pracę; działalności gospodarczej cudzoziemców w Polsce, kategorii osób zagranicznych, wynajmu mieszkania i zakupu nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce, banków i usług finansowych, przepisów celnych, nauki języka polskiego, tłumaczeń, podatków w Polsce, samochodu i prawa jazdy, postępowania w sytuacjach kryzysowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także wizy do Polski i legalizacji pobytu. Informacje zamieszczone na Portalu dostępne są w języku polskim, rosyjskim, białoruskim, angielskim i ukraińskim.

www.migrapolis.pl

2010-08-31


< powrót